Konstruktive Kommersielle Eiendomsråd

Den kommersielle eiendomsbransjen har skapt mange millionærer og blir av mange sett på som en forlokkende bransje. Mange lurer på hvordan de kan lykkes i næringseiendom, i lys av den lukrative muligheten den presenterer. Denne artikkelen inneholder tips og råd for suksess i næringseiendom.

Når du forhandler, forblir streng på informasjonen du deler. Forhandlingskraft er avhengig av din evne til å være forsiktig. Informasjon knyttet til dine grunner til salg eller kjøp, dine behov og andre faktorer, kan alle føre til at forhandlingskraften din blir redusert, hvis den slippes for tidlig. Forhandleren kan finne en fordel over deg i stedet for omvendt.

En “høy trafikk” beliggenhet er ønskelig for en bedrift. Hvor mange som vil passere og se butikken din hver dag er viktig. Men du bør se nærmere på. Er det tilstrekkelig parkering? handikappet tilgjengelighet? kan en venstresving gjøres trygt inn på parkeringsplassen din? Dette er alle spørsmålene du vil stille.

Ikke bare begrens deg til boligblokker. Det finnes mange forskjellige typer investeringseiendommer der ute, for eksempel bobilparker og kontorbygg. Avhengig av området du kjøper inn og kundene du vil imøtekomme, kan et av disse alternativene bedre tjene dine langsiktige mål. Vurder alle alternativene dine før du kjøper.

Forstå miljøansvaret knyttet til næringseiendom. Det er mange nye miljølover som krever at næringseiendommer overholder visse forskrifter. Lær om reglene i ditt område og bli kjent med handlingene du må utføre for å unngå gebyrer. Det kan være nyttig å få noen til å vurdere nye egenskaper for miljøhensyn før de kjøper.

Når du forhandler om en kommersiell eiendomsleie, bør du passe deg for visse restriksjoner som kan være på leieavtalen din. Du bør se etter begrensninger for skilting, delleie og typen bruk som er tillatt i lokalene. Hvis du ikke ser etter disse begrensningene, kan du være i en leieavtale du ikke trenger å være i.

Hvis det er mer enn en eiendom du vurderer, kan du skaffe deg sjekklisten for husundersøkelse for hver av dem under nettstedsturen. Godta forslagssvarene i første runde, men før du går videre, må du varsle alle de involverte grunneierne. Du bør gjerne fortelle eierne at dette ikke er den eneste eiendommen du ser på. Du kan til og med få en gunstigere avtale!

Planlegg å gjøre noen forbedringer i ditt nye kommersielle rom før du kan bo i det. Dette kan være enkle endringer som å male eller omorganisere møbler. I andre tilfeller vil det imidlertid være nødvendig med omkonfigurering av veggene. Kontrakten du forhandler bør tydelig forklare om du eller utleier vil betale for disse endringene, eller om kostnadene vil bli delt og i hvilke proporsjoner.

Næringseiendom er en næring der det er skapt mye rikdom. Men for å lykkes i næringseiendom, krever man riktig kunnskap og råd for å ta de riktige beslutningene for å bygge deg næringseiendomsvirksomhet. Bruk denne artikkelens råd, så er du på vei til en vellykket kommersiell eiendomsvirksomhet.